CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

Dane potrzebne do przyjęcia zlecenia:

– imie i nazwisko osoby zamawiającej
– adres e-mail
– numer telefonu
– imie i nazwisko zmarłego
– data zgonu zmarłego (DDMMRRRR)
– miejsce spoczynku zmarłego (opis położenia grobu)
– typ grobu (pojedynczy, podwójny, grobowiec)

Pakiet podstawowy:

– Umycie pomnika
– Usunięcie zwiędniętych/starych kwiatów, wypalonych zniczy
– Uprzątnięcie terenu wokół grobu
– Dokumentacia fotograficzna

Ceny

– 35 zł pojedyńczy nagrobek
– 50 zł podwójny nagrobek
– 65 zł grobowiec rodzinny 2 osobowy

_________________________________________________________

Pakiet rozszerzony

– Umycie pomnika
– Usunięcie zwiędniętych/starych kwiatów ,wypalonych zniczy
– Uprzątnięcie terenu wokół grobu
– Nałożenie warstwy ochronno- polerującej preparatami stosowanymi w kamieniarstwie
– Dokumentacja fotograficzna

Ceny

– 50zł pojedyńczy nagrobek
– 65zł podwójny nagrobek
– 80zł grobowiec rodzinny 2 osobowy

_______________________________________________________

Istnieje możliwość stworzenia własnego pakietu usług. Stała opieka – wykaz cenowy całoroczny dla:

ODWIEDZINY 3X W ROKU:
PAKIET I
– pojedyńczy nagrobek – 95 zł
– podwójny nagrobek – 140 zł
– grobowiec rodzinny 2 osobowy – 185 zł

PAKIET II

– pojedyńczy nagrobek – 140 zł
– podwójny nagrobek – 185 zł
– grobowiec rodzinny 2 osobowy – 230 zł

ODWIEDZINY 6X W ROKU

PAKIET I
– pojedyńczy nagrobek – 180 zł
– podwójny nagrobek – 290 zł
– grobowiec rodzinny 2 osobowy – 370 zł

PAKIET II
– pojedyńczy nagrobek – 280 zł
– podwójny nagrobek – 370 zł
– grobowiec rodzinny 2 osobowy – 460 zł

Wykonanie usługi następuje po uzgodnieniu z klientem
ceny usługi i wpłynięciu danej kwoty na podany numer konta.
Usługa zostanie wykonana w ciągu 7 dni wraz z dokumentacją zdjęciową przed i po wykonaniu usługi.

Usługi wykonujemy w poszczególnych lokalizacjach:

Opole: Półwieś, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Groszowice.
Gminy: Komprachcice, Prószków, Dąbrowa Niemodlińska.